Imprint

Verantwoordelijk voor de inhoud

LOWA Sportschuhe GmbH
Hauptstr. 19
85305 Jetzendorf
DUITSLAND
Tel. +49 8137 999-0
@ E-Mail an LOWA

Standplaats: Jetzendorf 
Geregistreerd Ingolstadt: HRB 172 614
USt.-IdNr. DE 131013898
Voorzitter Raad van bestuur: Alberto Zanatta
Eigenaar: Ruggero Zanatta (genoemd Giancarlo Zanatta), Werner Riethmann, Alexander Nicolai

Concept & design

Katja Schwarz
Grillparzerstr. 44
81675 München
www.schwarz-arbeit.com

Typo3 & databanken

Emde IT-Lösungen
Zugspitzstr. 11a
85221 Dachau
www.emde-it-loesungen.de

Web-Hosting

jweiland.net
Jochen Weiland
Echterdinger Str. 57
70794 Filderstadt
DUITSLAND
www.jweiland.net 

360°-Blik

JQuery-Plugin reel van Peter Vostrel
jquery.vostrel.cz/reel

Geolokalisering

Gegevems voor de geolokalisering van IP-Adressen van DB-IP
www.db-ip.com

Beeldmateriaal

Op deze website is beeldmateriaal gebruikt van: Dörre Fotodesign, Klaus Fengler, Bernd Ritschel, Franz Walter, Joachim Stark, Gerlinde Kaltenbrunner, Ralf Dujmovits, Ines Papert, David Göttler, Hans Kammerlander, Stefan Glowacz, Alix von Melle als ook van IStockphoto.


Disclamer

1. Inhoud

De auteur geeft geen garantie van welke aard dan ook met betrekking tot de actualiteit, juistheid, volledigheid of geschiktheid van de op deze website vermelde gegevens. In geen geval zullen wij aansprakelijk zijn voor enig verlies of schade, goodwill of materiaal, met inbegrip van maar niet beperkt tot indirect of resulterend verlies of schade, of enig verlies of schade als gevolg van, door, of in verband met het gebruik of niet-gebruik van deze website en de informatie in dit document of als gevolg van het gebruik of niet-gebruik van onjuiste of onvolledige informatie, op voorwaarde dat opzet of grove nalatigheid van de auteur niet kan worden aangetoond.
Alle aanbiedingen zijn niet-bindend en zonder verplichting. De auteur heeft ook het recht zonder voorafgaande afzonderlijke aankondiging de informatie in dit document, inclusief alle aanbiedingen en informatie, gedeeltelijk of volledig, tijdelijk of permanent, te wijzigen, uit te breiden of te verwijderen.

2. Links en verwijzingen

De auteur is niet verantwoordelijk voor de informatie van de externe internetsites ('links') waarnaar direct of indirect wordt verwezen en heeft niet alle informatie daarop kunnen beoordelen. Deze sites liggen buiten de verantwoordelijkheid van de auteur en de auteur beschikt niet over de vereiste kennis of technische macht om mogelijk onrechtmatige inhoud te beheersen.
De auteur verklaart hierbij uitdrukkelijk dat op het moment van het plaatsen van links naar de bijbehorende websites, de gelinkte websites vrij waren van onrechtmatige inhoud. De auteur heeft geen directe invloed op de huidige en toekomstige vormgeving, de samenstelling of inhoud, of het auteurschap van de gelinkte websites. De auteur verklaart hierbij niet verantwoordelijk te zijn voor de inhoud van gelinkte websites, waarvan de inhoud is gewijzigd nadat de link naar die site werd geplaatst. Deze verklaring geldt voor alle op deze website geplaatste links en verwijzingen en voor alle door gebruikers van discussiegroepen, gastenboeken of mailinglijsten geplaatste berichten. De verantwoordelijkheid voor onrechtmatige, onjuiste of onvolledige inhoud en vooral voor schade die voortvloeit uit het gebruik of niet-gebruik van dergelijke verstrekte informatie, ligt volledig en uitsluitend bij de initiatiefnemer van de gelinkte website, niet bij degenen die slechts naar het materiaal hebben verwezen door middel van een link.

3. Auteurs- en merkenrechten  

In alle publicaties stelt de auteur alles in het werk om de auteursrechten van alle gebruikte afbeeldingen, geluidsfragmenten, videobeelden en teksten te respecteren en om de betreffende auteursrechten te vermelden bij afbeeldingen, geluidsfragmenten, videobeelden en teksten die door de auteur zijn gecreëerd of om gebruik te maken van licentievrije afbeeldingen, geluidsfragmenten, videobeelden of teksten.

U dient ervan uit te gaan dat alles wat u ziet of leest op deze website auteursrechtelijk is beschermd (ongeacht of een auteursrecht staat vermeld bij het materiaal), tenzij anders vermeld, en dit materiaal mag niet worden gebruikt, met uitzondering van de in dit document vermelde bepalingen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Alleen op basis van de vermelding mag niet worden geconcludeerd dat een handelsmerk niet door de rechten van derden wordt beschermd.

Het auteursrecht van elk materiaal dat is gecreëerd door de auteur is voorbehouden. Het vermenigvuldigen of gebruiken van dergelijke afbeeldingen, geluidsfragmenten, videobeelden en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.   

4. Geldigheid van deze disclaimer

Deze disclaimer dient te worden beschouwd als onderdeel van de internetsite waarop deze pagina staat. Indien onderdelen of afzonderlijke termen van deze verklaring onwettig, niet langer volledig of onvolledig zijn, blijft de inhoud en de geldigheid van de overige onderdelen van het document ongewijzigd.

© Copyright 2012

De inhoud en de auteursrechten van de LOWA-website zijn volledig beschermd. Voor het overnemen van informatie of gegevens, evenals het gebruik van teksten, samenvattingen of foto's en illustraties, is de voorafgaande schriftelijke toestemming vereist van LOWA Sportschuhe GmbH. 

Copyright © 2012 LOWA Sportschuhe GmbH
Alle rechten voorbehouden