Privacy

De beheerders van deze websites nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming en dit privacybeleid.

Houd er rekening mee dat gegevensoverdracht via internet (bijvoorbeeld bij communicatie via e-mail) beveiligingsrisico’s met zich mee kan brengen. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Cookies

De internetpagina’s maken voor een deel gebruik van zogenaamde cookies. Cookies zijn niet schadelijk voor uw computer en bevatten geen virussen. Cookies dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en door uw browser worden bewaard.

De meeste cookies die we gebruiken zijn de zogenaamde "session-cookies". Ze worden aan het einde van uw bezoek automatisch verwijderd. Andere cookies blijven op uw apparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Met deze cookies kunnen wij uw browser herkennen bij uw volgende bezoek.

U kunt uw browser zo instellen dat u over de instelling van uw cookies wordt geïnformeerd en cookies alleen in individuele gevallen toestaan, de cookies alleen in bepaalde gevallen accepteren of algemeen uitsluiten en het automatisch wissen van de cookies bij het sluiten van de browser activeren. Bij het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze website zijn beperkt.

Server-log-bestanden

De aanbieder van de websites verzamelt en slaat automatisch informatie op in zogenaamde server-log-bestanden, die uw browser automatisch naar ons verzendt. Dit zijn:

  • browsertype/browserversie
  • gebruikt besturingssysteem
  • verwijzende URL
  • hostnaam van de toegangscomputer
  • tijd van het serververzoek


Deze gegevens kunnen niet worden toegewezen aan bepaalde personen. Een samenvoeging van deze gegevens met andere gegevensbronnen zal niet worden gedaan. We behouden ons het recht voor om deze gegevens achteraf te controleren, als we op de hoogte worden gebracht van specifieke aanwijzingen voor illegaal gebruik.

Contactformulier

Als u ons via het contactformulier vragen stuurt, worden uw gegevens op het aanvraagformulier, inclusief de door u verstrekte contactgegevens daarop, voor het verwerken van de aanvraag en in het geval van vervolgvragen bij ons opgeslagen. Wij zullen deze informatie niet zonder uw toestemming delen.

Nieuwsbriefgegevens

Als u de aangeboden nieuwsbrieven op de website wilt ontvangen, hebben wij van u een e-mailadres nodig en informatie, die ons in staat stelt om te verifiëren of u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en akkoord gaat met de ontvangst van de nieuwsbrief. Verdere gegevens worden niet verzameld. Wij gebruiken deze gegevens alleen voor het versturen van de gevraagde informatie en geven deze niet door aan derden.

De toestemming voor de opslag van gegevens, het e-mailadres en het gebruik ervan voor het versturen van de nieuwsbrief kan op elk gewenst moment worden ingetrokken door op de link "Afmelden" in de nieuwsbrief te klikken.

Nieuwsbrief - e-email marketing dienstverlener - MailChimp

Het verzenden van de nieuwsbrief gebeurt via de e-email marketing dienstverlener MailChimp, een platform voor het verzenden van nieuwsbrieven van de Amerikaanse aanbieder Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, USA. Het privacybeleid van de e-email marketing dienstverlener kan hier worden bekeken: https://mailchimp.com/legal/privacy/. De Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp is gecertificeerd volgens de privacy-shield-overeenkomst en biedt dus een garantie om te voldoen aan de Europese bescherming van gegevens (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status=Active). De e-email marketing dienstverlener wordt op basis van onze legitieme belangen volgens artikel 6 lid 1 sub f AVG en een overeenkomst voor contractverwerking volgens artikel 28 lid 3 zin 1 AVG gebruikt.

De e-email marketing dienstverlener kan de gegevens van de ontvanger in anonieme vorm, dat wil zeggen zonder het identificeren van een gebruiker voor de optimalisatie of het verbeteren van de eigen diensten gebruiken, bijv. voor de technische optimalisatie van de verzending en de presentatie van de nieuwsbrieven of voor statistische doeleinden. De e-email marketing dienstverlener gebruikt de gegevens van de ontvangers van onze nieuwsbrief echter niet om deze zelf aan te schrijven of om de gegevens aan derden door te geven.

Nieuwsbrief – meten van succes

De nieuwsbrieven omvatten een zogenaamde "web-beacon", dat wil zeggen een pixelgroot bestand, dat wordt opgevraagd bij het openen van de nieuwsbrief van onze server of, als we gebruik maken van een dienstverlener voor e-mail marketing, van de server van die dienstverlener. In het kader van dit opvragen wordt vervolgens technische informatie, zoals informatie over de browser en uw systeem, alsook uw IP-adres en het moment van het opvragen verzameld.

Deze informatie wordt gebruikt voor de technische verbetering van de diensten aan de hand van de technische gegevens of de doelgroepen en hun leesgedrag aan de hand van hun opvraaglocatie (die met behulp van het IP-adres te bepalen is) of de opvraagtijden. Tot het statisch toewijzen behoort ook het vaststellen of de nieuwsbrieven worden geopend, wanneer deze worden geopend en op welke links wordt geklikt. Deze informatie kan op grond van technische redenen weliswaar worden toegewezen aan de individuele ontvangers van de nieuwsbrief. Het is echter niet ons doel, noch, indien gebruikt, dat van de dienstverlener voor e-mail marketing, om individuele gebruikers te observeren. De evaluaties helpen ons veel meer om de leesgewoonten van onze gebruikers te herkennen en onze inhoud hierop aan te passen of verschillende inhoud in overeenstemming met de interesses van onze gebruikers te verzenden.

Nieuwsbrief – e-email marketing dienstverlener – Newsletter2Go

Als nieuwsletter software wordt Newsletter2Go gebruikt. Uw gegevens worden hierbij overgedragen aan Newsletter2Go GmbH. Newsletter2Go mag hierbij uw gegevens niet verkopen en voor andere doeleinden dan voor het verzenden van nieuwsbrieven gebruiken. Newsletter2Go is een Duitse, gecertificeerde aanbieder, die is geselecteerd op basis van de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Federale Wet inzake Bescherming van Persoonlijke Gegevens.

Verdere informatie kunt u vinden op: https://www.newsletter2go.de/informationen-newsletter-empfaenger/

De toestemming voor de opslag van gegevens, van het e-mailadres en het gebruik ervan voor het versturen van de nieuwsbrief kan op elk gewenst moment worden ingetrokken door op de link „Afmelden“ in de nieuwsbrief te klikken.

De maatregelen voor gegevensbescherming zijn om deze reden altijd onderhevig aan technische vernieuwingen. Daarom vragen wij u regelmatig onze maatregelen voor gegevensbescherming te bekijken om u te laten informeren over ons privacybeleid.

Privacybeleid voor het gebruik van Google Analytics

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. Aanbieder is Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website wordt meestal doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

In het geval van het activeren van de IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres door Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die deel uitmaken van de Europese Economische Ruimte vooraf ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS overgedragen en daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken, om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en om andere verbonden diensten met betrekking tot het website- en internetgebruik voor de websitebeheerder uit te voeren. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door uw browser wordt verstrekt, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens.

U kunt het opslaan van cookies voorkomen door een daarvoor geëigende instelling van uw browser-software; houd er echter rekening mee dat als u dit doet, u mogelijk niet alle functies van de website volledig kunt gebruiken. Bovendien kunt u voorkomen dat Google gegevens verzamelt die door de cookie zijn gegenereerd en gerelateerd zijn aan uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google, door de beschikbare browser-plug-in via de volgende link te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

U kunt het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics voorkomen, door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie ingesteld om te voorkomen dat uw gegevens worden verzameld bij toekomstige bezoeken aan deze website: Google Analytics uitschakelen

Privacybeleid voor het gebruik van Facebook-plug-ins (like-button)

Op onze websites zijn plug-ins van het sociale netwerk Facebook geïntegreerd, aanbieder Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. De Facebook-plug-ins herkent u aan het Facebook-logo of de "like-button" ("Vind ik leuk") op onze site. Een overzicht van de Facebook-plug-ins vindt u hier: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Wanneer u onze sites bezoekt, wordt via de plug-in een directe verbinding tussen uw browser en de Facebook-server gemaakt. Facebook ontvangt daardoor de informatie dat u met uw IP-adres onze site hebt bezocht. Als u op de Facebook "like-button" klikt terwijl u ingelogd bent op uw Facebook-account, kunt u de inhoud van onze sites koppelen aan uw Facebook-profiel. Daardoor kan Facebook het bezoek aan onze sites toewijzen aan uw gebruikersaccount. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de websites niet op de hoogte zijn van de inhoud van de verzonden gegevens en hun gebruik door Facebook. Meer informatie hierover vindt u in het privacybeleid van Facebook onder http://de-de.facebook.com/policy.php.

Als u niet wilt dat Facebook het bezoek aan onze websites toewijst aan uw Facebook-gebruikersaccount, log dan uit op uw Facebook-gebruikersaccount.

Privacybeleid voor het gebruik van Twitter

Op onze websites zijn functies van de dienst Twitter opgenomen. Deze functies worden aangeboden door Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Door het gebruik van Twitter en de functie "Re-Tweet" worden de door u bezochte websites aan uw Twitter-account gekoppeld en bekend gemaakt aan andere gebruikers. Daarbij worden ook gegevens aan Twitter overgedragen. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de websites niet op de hoogte zijn van de inhoud van de verzonden gegevens en hun gebruik door Twitter. Meer informatie hierover vindt u in het privacybeleid van Twitter onder http://twitter.com/privacy.

U kunt de privacy-instellingen bij Twitter wijzigen in de accountinstellingen onder http://twitter.com/account/settings.

Privacybeleid voor het gebruik van Google +1

Onze sites maken gebruik van de functies van Google +1. Aanbieder is Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.

Verzamelen en doorgeven van informatie: Met behulp van de Google +1-knop kunt u informatie wereldwijd openbaar maken. Via de Google +1-knop ontvangt u en ontvangen andere gebruikers gepersonaliseerde inhoud van Google en onze partners. Google slaat zowel de informatie op dat u voor een inhoud +1 hebt gegeven, alsook informatie over de site, die u bij het klikken op +1 hebt bekeken. Uw +1 kunnen als verwijzingen samen met uw profielnaam en uw foto in Google-diensten, zoals bijvoorbeeld in zoekresultaten of in uw Google-profiel of op andere plaatsen op websites en advertenties op internet worden weergegeven. Google registreert informatie via uw +1-activiteiten om de Google-diensten voor u en anderen te verbeteren. Om de Google +1-knop te kunnen gebruiken, hebt u een wereldwijd zichtbaar, openbaar Google-profiel nodig, dat ten minste de voor het profiel gekozen naam moet bevatten. Deze naam wordt voor alle Google-diensten gebruikt. In sommige gevallen kan deze naam ook een andere naam vervangen, die u bij delen van inhoud via uw Google-account hebt gebruikt. De identiteit van uw Google-profiel kan worden weergegeven voor gebruikers,die uw e-mailadres kennen of over andere identificeerbare informatie van u beschikken.

Gebruik van de verzamelde informatie: Naast het hierboven toegelichte gebruik wordt de door u verstrekte informatie gebruikt in overeenstemming met het toepasselijke privacybeleid van Google. Google kan misschien samengevatte statistieken via de +1-activiteiten van de gebruiker openbaar maken of deze doorgeven aan gebruikers en partners, zoals uitgevers, adverteerders of gelieerde websites.

Privacybeleid voor het gebruik van LinkedIn

Onze website maakt gebruik van het netwerk LinkedIn. Aanbieder is LinkedIn Corporation. 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, USA. Telkens wanneer u een van onze pagina’s bezoekt, die functies van LinkedIn bevat, wordt een verbinding naar de servers van LinkedIn gemaakt. LinkedIn wordt geïnformeerd dat u onze website met uw IP-adres hebt bezocht. Als u op de "recommend-button" van LinkedIn klikt en bent ingelogd op uw LinkedIn-account, kan LinkedIn uw bezoek aan onze website aan u en uw gebruikersaccount koppelen. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de websites niet op de hoogte zijn van de inhoud van de verzonden gegevens en hun gebruik door LinkedIn.

Meer informatie hierover vindt u in het privacybeleid van LinkedIn onder: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Privacybeleid voor het gebruik van Pinterest

Op onze site gebruiken we social plug-ins van het sociale netwerk Pinterest, dat wordt beheerd door Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA ("Pinterest"). Wanneer u een pagina met een dergelijke plug-in bezoekt, maakt uw browser rechtstreeks verbinding met de servers van Pinterest. De plug-in verzendt daarbij protocolgegevens naar de server van Pinterest in de VS. Deze protocolgegevens kunnen mogelijk uw IP-adres, het adres van de bezochte websites, de eventuele Pinterest-functies, soort en instellingen van de browser, datum en moment van het bezoek, uw soort gebruik van Pinterest en cookies bevatten.

Meer informatie over het doel, de omvang en verdere verwerking en gebruik van de gegevens door Pinterest en uw rechten en mogelijkheden om uw privacy te beschermen, vindt u in het privacybeleid van Pinterest: https://about.pinterest.com/en/privacy-policy

Privacybeleid voor het gebruik van Tumblr

Onze pagina’s gebruiken knoppen van de dienst Tumblr. Aanbieder is Tumblr, Inc., 35 East 21st St, 10th Floor, New York, NY 10010, USA. Met deze knoppen kunt u een bijdrage of een pagina bij Tumblr delen of de aanbieder bij Tumblr volgen. Wanneer u een van onze websites met de Tumblr-button bezoekt, maakt de browser een directe verbinding met de servers van Tumblr. We hebben geen controle over de hoeveelheid gegevens die Tumblr met behulp van deze plug-in verzamelt en verzendt. Volgens de huidige stand worden het IP-adres van de gebruiker en de URL van de betreffende website doorgegeven.

Meer informatie hierover vindt u in het privacybeleid van Tumblr onder

https://www.tumblr.com/privacy/nl.

Privacybeleid voor het gebruik van YouTube

Onze website maakt gebruik van de plug-ins van de door Google beheerde site YouTube. Beheerder van de pagina is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Wanneer u een van onze sites bezoekt die is voorzien van een YouTube-plug-in, wordt een verbinding gemaakt met de server van YouTube. Daarbij wordt aan de YouTube-server medegedeeld welke van onze sites u heeft bezocht.
Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, zorgt u ervoor dat YouTube uw surfgedrag direct kan koppelen aan uw persoonlijke profiel. Dit kunt u voorkomen door u af te melden bij uw YouTube-account.

Meer informatie over de omgang van gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van YouTube onder

https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl

Instagram

Binnen ons online-aanbod kunnen functies en inhoud van de dienst Instagram zijn opgenomen, aangeboden door Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Hiertoe kunnen bijvoorbeeld inhoud zoals afbeeldingen, video’s of teksten en knoppen horen, waarmee gebruikers kenbaar maken wat ze leuk vinden met betrekking tot inhoud, of zich kunnen abonneren op de auteurs van de inhoud of op onze bijdragen. Als de gebruikers lid zijn van het Instagram-platform, kan Instagram het bezoek van de bovengenoemde inhoud en de functies toewijzen aan de profielen van de daar aanwezige gebruikers. Privacyverklaring van Instagram: http://instagram.com/about/legal/privacy/.

Informatie, verwijderen, blokkeren

U hebt op elk moment het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, hun herkomst en ontvanger en het doel van de gegevensverwerking en het recht deze gegevens te corrigeren, blokkeren of verwijderen. Voor meer informatie over het onderwerp persoonsgegevens kunt u altijd contact met ons opnemen via het adres vermeld in de colofon.

Bezwaar tegen e-mails met reclame

Tegen het gebruik van openbaar gemaakte contactgegevens in de context van de colofonplicht voor het verzenden van ongevraagde reclame en informatiemateriaal wordt hierbij bezwaar gemaakt. De beheerders van de websites behouden zich uitdrukkelijk het recht voor tot het ondernemen van juridische stappen in het geval van ongevraagde verzending van advertentie-informatie, zoals via spam-mails.

Bron: eRecht24

In geval van twijfel is het originele Duitse document van toepassing.

Datenverarbeitung im Rahmen des Bewerbungsverfahrens

Sie haben auf unseren Webseiten die Möglichkeit, sich Online bei uns zu bewerben. Bei der Nutzung der bereitgestellten Online-Formulare werden die von Ihnen mitgeteilten Daten (E-Mail-Adresse, Name, Vorname, Telefon- und Mobilfunknummer, hochgeladene Bewerbungsunterlagen usw.) von uns gespeichert und zur Durchführung des Bewerberverfahrens verwendet.

Ort der Datenverarbeitung

Die Verarbeitung Ihrer Daten findet in der Bundesrepublik Deutschland und in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union (EU) statt. Mit unserem Subunternehmer HRworks GmbH, der von uns zur Durchführung dieser Dienstleistung beauftragt ist, haben wir einen Vertrag (Auftragsverarbeitungsvereinbarung) abgeschlossen, der sicherstellt, dass die Datenverarbeitung in zulässiger Weise erfolgt.

Ihre in den Bewerbungsformularen eingetragenen Daten werden nach Ihrer Zustimmung zur Verarbeitung an den Dienstanbieter HRworks GmbH übermittelt und auf deren Server gespeichert. Ihre Daten werden ausschließlich für den vorgenannten Zweck unter Beachtung der Datenschutzbestimmungen der DSGVO durch uns genutzt. Unser beauftragter Dienstleister HRworks GmbH gibt Ihre persönlichen Daten nicht an Dritte weiter.

Kontaktdaten unseres Subunternehmers:

HRworks GmbH
Konrad-Goldmann-Str. 5 b
79100 Freiburg
Telefon: +49 761 47954-0
Fax: +49 761 47954-99
E-Mail: kontakt@hrworks.de
Web: www.hrworks.de 

Auskunftsrecht und Widerruf

Durch Absenden Ihrer Bewerbung stimmen Sie der Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten zu. Sie können diese Zustimmung jederzeit widerrufen und der Speicherung Ihrer Daten widersprechen. Eine Übersicht ihrer vollständigen Rechte finden Sie in dieser Datenschutzerklärung.

Weitere Informationen finden Sie hier: Datenschutzhinweise für Bewerber