Corporate Responsibility

Corporate Responsibility (CR) staat voor een duurzaam ondernemingsbeleid voor de kernactiviteit, dat is verankerd in de bedrijfsstrategie van de onderneming. CR is een wezenlijke bijdrage van de onderneming aan een duurzame ontwikkeling op het gebied van werk, werkplek, gemeenschap, milieu en supply chain. Sociale, ecologische en economische aspecten worden in gelijke mate in aanmerking genomen en belanghebbenden worden betrokken bij de strategische oriëntatie van de CR-activiteiten van de onderneming.

Er is haast geen andere branche waarin het verband met de natuur zo duidelijk is als in de outdoorbranche. Corporate Responsibility (CR) en duurzaamheid zijn dan ook de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden. Hoogwaardige materialen en apparaten, die qua vorm en functie geschikt moeten zijn voor speciale, soms zeer veeleisende gebruiksomstandigheden, moeten niet alleen duurzaam en robuust zijn, maar tegelijkertijd ook milieu- en gezondheidsvriendelijk. Dat geldt niet alleen voor het eindproduct. Ook de productie moet plaatsvinden onder eerlijke en milieuvriendelijke omstandigheden.

Al deze aspecten horen bij de bedrijfsfilosofie van LOWA en worden gebundeld in een uitgebreide CR-strategie. Het ontwikkelen van deze strategie is een langetermijnproces waarbij alle bedrijfsonderdelen betrokken zijn. Het doel is om de duurzame bedrijfsfilosofie stap voor stap te integreren in de verschillende deelgebieden en de CR-activiteiten op een transparante manier vorm te geven.

Verantwoording en toepasselijkheid

Het CR-management van LOWA is organisatorisch verankerd in de bedrijfsvoering. Dat draagt ertoe bij dat LOWA potentieel voor verbetering kan identificeren en de daaruit afgeleide maatregelen kan implementeren.

Werner Riethmann is Corporate Responsibility Officer binnen de directie en is eindverantwoordelijk voor de CR-betrokkenheid. CR-manager is Ingmar Anderson, die een fulltime functie rechtstreeks onder de directie heeft.

Alexander Nicolai
Ingmar Anderson

Op het hoofdkantoor in Jetzendorf in Beieren zijn daarnaast de desbetreffende afdelingsmanagers verantwoordelijk voor de implementatie van taken en maatregelen die relevant zijn voor CR. Zij zijn de aanspreekpunten voor de CR-manager en coördineren de implementatie van het CR-programma dat voor hun afdeling is bepaald.

Momenteel vallen beide locaties van het hoofdkantoor van LOWA Sportschuhe GmbH onder het CR-management:

  • Hauptstraße 16/19, 85305 Jetzendorf
  • Aichacher Straße 3, 85305 Jetzendorf-Priel 

De bouwstenen van het CR-management zijn de volgende:

  • Mission statement als richtlijn
  • CR-verantwoordelijkheid op alle niveaus, inclusief de directie
  • Interne audits voor het identificeren van verbeteringspotentieel
  • Evaluatie van CR-management door de directie
  • Kengetallen voor alle gebieden
  • CR-programma als meetdoelencatalogus
  • Transparante informatie over alle relevante betrokkenen

Natuurlijk zijn ook de productielocaties in Slowakije, Italië, Bosnië en Herzegovina, Kroatië en Tsjechië geïntegreerd in het CR-proces.