Medewerkers

Voor LOWA zijn de medewerkers het hoogste goed. De onderneming viert de diversiteit, biedt eerlijke lonen, sociale zekerheid en individuele ondersteuning. Er wordt samen aangepakt en de medewerkers staan ook persoonlijk achter de producten.

De mensen achter het merk LOWA

Schoenmaker, magazijnmedewerker of inkoper – de beroepen bij LOWA zijn net zo divers als de mensen die ze uitoefenen. Voor LOWA zijn de medewerkers de centrale succesfactor en tegelijkertijd belangrijke ambassadeurs van het merk. Het doel van alle medewerkers van LOWA is om in het belang van de klant een blijvend hoge kwaliteit te garanderen. LOWA ondersteunt ze daarbij. De onderneming biedt opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden en interessante en afwisselende werkzaamheden. Bovendien heeft iedere medewerker binnen duidelijke kaders een bepaalde ruimte voor het nemen van beslissingen.


LOWA als leerbedrijf

LOWA is een leerbedrijf en biedt alle belangrijke kennis en vaardigheden voor de desbetreffende beroepen. De leerlingen worden bij goede prestaties in dienst genomen.

"Tijdens mijn opleiding bij LOWA kreeg ik inzicht in de uiteenlopende afdelingen van een outdoorbedrijf en daarmee een perfecte basis voor mijn verdere carrière." Lena Steiner

LOWA leidt op voor de volgende beroepen: commercieel-administratief medewerker in de industrie, logistiek magazijnmedewerker, schoenmaker.


Diversiteit en gelijke kansen

LOWA streeft naar gelijke behandeling van alle medewerkers. De onderneming zet zich daarbij in voor diversiteit, gelijke kansen en respectvolle omgang met elkaar - ongeacht religie, geslacht en etnische achtergrond.

Respect

LOWA biedt een vertrouwde werkomgeving met een platte hiërarchie. Openheid, eerlijkheid, tolerantie en teamgeest kenmerken het werk en vormen de basis van het omgaan met elkaar, met klanten en met zakelijke partners.

Arbeidsvoorwaarden

LOWA biedt zijn medewerkers een passende, prestatiegerelateerde beloning, flexibele werktijden, prestatiebonussen en een bedrijfspensioenregeling. Daarnaast zijn er subsidies op maaltijden en vervoer. Het bedrijf heeft acht minibussen beschikbaar voor het vervoer van de medewerkers.

Doelstellingen en maatregelen voor het combineren van werk en gezin, onderwijs en opleiding, arbeidsveiligheid en gezondheidsbescherming

Lopende maatregelen

 • Intensiever uitwisselen met partnerondernemingen
 • Duale opties aanbieden voor studie en andere opleidingen
 • Kengetallen voor personeel bepalen en publiceren (jaarlijks)
 • Samen met zorgverzekering een gezondheidsdag organiseren (jaarlijks)

Kortetermijndoelen

 • Behoefte aan plaatsen in kinderdagverblijf onderzoeken (Q2/2017)
 • Overal in de onderneming dispensers met handdesinfectiemiddel plaatsen (Q2/2017)
 • Individuele thuiswerkafspraken mogelijk maken (Q3/2017)
 • Individuele werktijdafspraken mogelijk maken (Q3/2017)
 • Documentatie voor arbeidsveiligheid uniform maken (Q4/2017)

Doelen op middellange termijn

 • Extra recreatiezones en rustgebieden op het bedrijfsterrein onderzoeken (Q2/2018)
 • zusätzliches Rolltor in der Warenannahme (als Kälteschleuse) (Q3/2018)
 • Ausstattung der Büros mit weiteren Pflanzen (Q2/2018)

Langetermijndoelen

 • Uitbreiding van het bedrijfssportaanbod onderzoeken (Q4/2019)