Milieu- en natuurbescherming

Het bergsportmerk LOWA leeft met en van de natuur. De onderneming gaat zorgvuldig om met hulpbronnen. Waar mogelijk gaat LOWA verder dan de wettelijke vereisten om het milieu en de gezondheid van medewerkers en klanten te beschermen.

Milieubescherming

LOWA heeft systematisch alle milieueffecten van het bedrijf in Jetzendorf geregistreerd en het belang ervan onderzocht. Dat geldt zowel voor de directe, uit de bedrijfsvoering resulterende milieueffecten (bedrijfsecologie) als voor de indirecte, niet op de bedrijfslocatie ontstane milieueffecten (productecologie en CO2-emissie).

De wezenlijke directe milieueffecten van LOWA zijn de volgende:

 • Afvalproductie
 • Uitstoot van CO2 en luchtverontreinigende stoffen (door energie- en oplosmiddelenverbruik)
 • Energieverbruik (stookolie, elektriciteit en gas)
 • Papierverbruik
 • Verbruik van verpakkingsmateriaal
 • Waterverbruik
 • Landverbruik en -gebruik

De wezenlijke indirecte milieueffecten vloeien voort uit de producten, grondstofwinning, materiaalgebruik, productie en verwerking en gebruik, en CO2-emissies van zakenreizen en vrachtvervoer.

Bedrijfsecologie

Stroomverbruik

 • Sinds augustus 2015 is het grootste deel van de bedrijfsparkeerplaatsen overdekt met fotovoltaïsche systemen met een grote oppervlakte
 • Daarmee wordt circa 16 procent van de jaarlijkse energiebehoefte geproduceerd
 • De rest van het stroomverbruik wordt afgedekt met 100% groene energie uit waterkracht

Andere maatregelen

 • Uitgebreide isolatiemaatregelen voor de daken van de productiehallen
 • Grotere raamoppervlakken voorzien van UV-beschermfolie
 • Voor alle verlichting overstappen op energiebesparende ledtechniek

Natuurbehoud

De outdoorbranche leeft van het gebruik van zijn producten in de natuur. Het uitoefenen van outdoorsport in de natuur is gewoonlijk gratis. Veel regio's lijden echter onder zichtbaar overmatig gebruik – ook door toerisme en de vele outdooractiviteiten. Met dit in het achterhoofd is het logisch dat LOWA zich met concrete projecten en milieueducatie inzet voor natuurbehoud.

Herbebossing van de Beierse bergbossen

Centraal bij de herbebossing door LOWA staan het creëren en herstellen van het waardevolle ecosysteem van de bossen, die leefruimte bieden voor talrijke dieren en planten. Bos slaat drinkwater op en filtert het, reinigt de lucht van schadelijke stoffen, voorkomt erosie, overstromingen, aardverschuivingen en lawines, levert voedsel en hernieuwbare hulpbronnen. Ieder jaar plant het LOWA-team meer dan 500 nieuwe bomen.

LOWINGO

Met de verkoop van de knuffelzachte LOWINGO-slechtvalk steunt LOWA de instandhoudingsprojecten van het Wereld Natuur Fonds (WNF).

Avonturenhandboek van LO&WA

De slechtvalk LOWINGO begeleidt de twee hoofdpersonen van het avonturenboek van LO&WA, een in eigen beheer uitgegeven boek (in het Duits) dat op een voor kinderen geschikte manier plezier en interesse in de natuur stimuleert, uitleg geeft en nieuwsgierig maakt. Het avonturenhandboek is opgenomen in de Deutsche Nationalbibliothek.

Doelstellingen en maatregelen voor energie-efficiëntie, verhoging van het aandeel van regeneratieve energie, optimalisatie van afvalverwijdering, bevordering van biodiversiteit op het bedrijfsterrein en intensivering van de betrokkenheid bij natuurbehoud:

Lopende maatregelen

 • Afvalscheiding en -verwerking optimaliseren (sinds Q4/2016)
 • Jaarlijkse afvalbalans maken op basis van de Duitse recyclewet (Kreislaufwirtschaftsgesetz) (sinds Q4/2016)

Kortetermijndoelen

 • Thermische isolatie van het dakoppervlak van hal 2 op de locatie Jetzendorf (Q3/2017)
 • Achteraf aanbrengen van grote ramen met UV-beschermingsfolie (Q3/2017)
 • Meer laadpalen opstellen op de locatie Priel (Q3/2017)
 • Twee elektrische fietsen aanschaffen voor het pendelen tussen de locaties (Q2/2018)
 • In de kantoren in Jetzendorf overstappen op verlichting met ledtechniek (Q2/2018)
 • Aankoop van 100% groene stroom uit waterkracht in Jetzendorf en Priel (Q1 / 2018)

Doelen op middellange termijn

 • In de kantoren in Priel overstappen op verlichting met ledtechniek (Q4/2019)
 • In de productie in Jetzendorf overstappen op verlichting met ledtechniek (Q4/2018)
 • In het magazijn in Jetzendorf overstappen op verlichting met ledtechniek (Q4/2018)
 • Fotovoltaïsch systeem op het dak van Hal 1 en 2 uitbreiden (Q4/2018)
 • Fotovoltaïsch systeem op de locatie Priel onderzoeken (Q4/2019)
 • De met de fotovoltaïsche systemen geproduceerde hoeveelheid energie visualiseren (Q4/2018)
 • Andere mogelijkheden zoals ontstenen van oppervlakken, groene daken, nesthulpmiddelen en insectenhotels op het bedrijfsterrein onderzoeken (Q4/2018)
 • Gezamenlijk natuurbehoudproject met EOCA onderzoeken Q4/2018)

Langetermijndoelen

 • Milieukengetallen (belangrijke milieu-indicatoren) bepalen en publiceren (Q4/2019)
 • Regionaal natuurbehoudproject met nationale milieuorganisatie onderzoeken Q4/2019)
 • Vernieuwing van alle warmtepompen (Q4/2019)