Missie

De bedrijfsprincipes van LOWA moeten worden gezien als een soort "vangrails" die de onderneming en zijn medewerkers een argumentatiekader bieden op basis waarvan beslissingen kunnen worden genomen die zowel intern als extern kunnen worden verdedigd. Ze moeten een maatstaf zijn waarop medewerkers en klanten van LOWA zich kunnen oriënteren.

Simply more …

Een slogan die ons al vele jaren begeleidt en staat voor wat LOWA in essentie betekent – het streven naar "simply more..."!

We zijn een wereldwijd outdoor-bedrijf dat grote waarde hecht aan zijn wortels. We ontwikkelen, produceren en verkopen schoenen. We volgen daarbij altijd drie centrale vereisten: hoogste kwaliteit, perfecte pasvorm en innovatie op alle gebieden.

Dit streven is terug te vinden in elk aspect van ons handelen en buiten de grenzen van het bedrijfsterrein verder. Voor ons zijn niet kortetermijntrends, maar duurzame bedrijfsontwikkeling belangrijk. Traditionele waarden als vertrouwen, eerlijkheid en respect worden bij ons met een hoofdletter geschreven. We dragen deze principes niet alleen uit in onze dagelijkse interactie met elkaar, maar ook in onze zakelijke relaties.

Producten op het hoogste niveau zijn onze onomstotelijke basis. Om dit te garanderen sluiten wij geen compromissen. We zijn ons te allen tijde bewust van onze verantwoordelijkheid jegens onze klanten, dealers, partners, leveranciers en producenten. In het tijdperk van globalisering vertrouwen we bewust op "Made in Europe" en eisen we van onze leveranciers en producenten dat ze een Code of Conduct ondertekenen die we onszelf hebben opgelegd.

Ons hoogste goed zijn onze medewerkers. We vieren de diversiteit, bieden eerlijke lonen, sociale zekerheid en individuele ondersteuning. We pakken samen aan en staan ook persoonlijk achter onze producten.

Als internationaal outdoor-merk denken we aan de natuur en onze omgeving. We gaan zorgvuldig om met hulpbronnen en houden bij onze ontwikkeling systematisch rekening met duurzaamheidsaspecten. Daarnaast geloven we sterk in onze Beierse locatie. We zijn geworteld in de regio en ondersteunen verschillende maatschappelijke projecten.

Jetzendorf, 28 september 2017

Ruggero Zanatta
CEO LOWA Sportschuhe GmbH